top of page

2 elementer funnet for «»

  • FiFO-prinsippet

    Når du handler aksjer, er det viktig å forstå prinsippene for regnskapsføring for å sikre nøyaktighet og overholdelse av regnskapsstandarder. Et slikt prinsipp er FiFO, som står for "First In, First Out". Dette prinsippet dikterer at de første aksjene som kjøpes, skal selges først. Med andre ord, når du selger aksjer, anses de eldste aksjene du har kjøpt, å bli solgt først. Og dette påvirker beregningen av gevinst/tap på salget. Implementeringen av FiFO-prinsippet kan være utfordrende, spesielt for investorer med komplekse porteføljer eller hyppige transaksjoner. Å holde oversikt over kjøpspriser, antall aksjer og timingen av hver transaksjon kan være en krevende oppgave. Dette er spesielt sant når du må dokumentere og følge FiFO-prinsippet for regnskapsrapportering og skattemessige formål. En måte å forenkle denne prosessen på er å bruke Dynamik. Ved å automatisere bokføringen av aksjetransaksjoner, kan Dynamik bidra til å sikre nøyaktighet og overholdelse av FiFO-prinsippet. Systemet sporer automatisk handlene dine, oppdaterer beholdningen og identifiserer hvilke aksjer/fond som skal selges først når du gjennomfører salgstransaksjoner. Dynamik: Effektiv løsning for bokføring av aksjer Dynamik er et allsidig programvare som ikke bare forenkler bokføringen av verdipapirtransaksjoner som kjøp/salg av aksjer, fond og utbytter, men også tilbyr en rekke andre nyttige funksjoner for regnskapsførere og investorer. Ved å bruke Dynamik kan du: Automatisere bokføringen: Dynamik automatiserer bokføringen av aksjetransaksjoner, noe som sparer tid og reduserer risikoen for menneskelige feil. Spore porteføljen: Programvaren gir deg enkel tilgang til informasjon om hele din portefølje, inkludert beholdninger, kostpris og ytelsesrapporter. Generere nøyaktige rapporter: Dynamik kan generere detaljerte rapporter om dine investeringer, som hjelper deg med å få innsikt i din porteføljes ytelse og gjøre informerte beslutninger. Overholde regnskapsstandarder: Ved å følge FiFO-prinsippet og andre regnskapsstandarder, hjelper Dynamik deg med å sikre nøyaktighet og samsvar i din regnskapsføring. Alt i alt gjør Dynamik det mulig for investorer å effektivt administrere sine investeringer, og oppfylle regnskapsmessige krav. Ved å bruke denne programvaren kan du være trygg på at din regnskapsføring er nøyaktig, og at du har full kontroll over dine finansielle transaksjoner. Ønsker du en uforpliktende samtale med oss?

  • Dynamik: Transformasjonen av Finansiell Styring

    Dynamik-eventyret startet tilbake i 2018, da fikk de fire gründerne en idé om å lage et verktøy som kunne revolusjonere bokføring og kontroll over finansielle instrumenter. Alle fire var erfarne økonomer med en solid bakgrunn innen regnskapsførsel. Etter mange år som regnskapsførere, hadde de sett behovet i markedet og bestemt seg for å fylle det. Historien deres er en fortelling om innovasjon og utholdenhet, der behovet for et bedre system drev dem til å skape noe nytt og banebrytende. De hadde sett hvordan selskaper slet med å bruke ineffektive verktøy som Excel eller upassende regnskapssystemer for å håndtere finansielle porteføljer. Behovet for en mer skreddersydd løsning var tydelig, og Dynamik ble født. Gründerne av Dynamik - Sveinung, Werner, og Henry Med støtte fra investorer og Innovasjon Norge begynte reisen. Kapitalen og tilliten de fikk, ga dem drivkraften til å realisere visjonen sin. De satte i gang med utviklingen av en programvare som skulle binde sammen informasjonsflyten fra megler til regnskapet, og skape et solid fundament for håndtering av finansielle transaksjoner. En av nøkkelsuksessene til Dynamik ligger i evnen til å kombinere løpende regnskapsførsel med kontinuerlig produktutvikling. Den nære samhandlingen mellom regnskapsførsel og IT har gjort det mulig for dem å få umiddelbar tilbakemelding, og gjøre kontinuerlige forbedringer både på regnskaps- og rapporteringsfronten. I dag har Dynamik vokst til å bli et solid miljø med en blanding av økonomer og teknologer. Det dedikerte teamet med ekspertise på tvers av alle produktets områder står klare til å erobre markedet med sin gjennomprøvde løsning. Navnet Dynamik symboliserer ikke bare deres evne til å tilby et verktøy som endrer samspillet mellom investorer, meglere og regnskapskontorer, men også deres dynamiske tilnærming til arbeidet. Det representerer et kontinuerlig skiftende landskap der aktører påvirker hverandre og utvikler sin forståelse i prosessen. Til slutt, hvorfor Dynamik med en "k"? Svaret er enkelt: fordi de likte det. Navnet med sin unikhet har vokst på dem, og det passer perfekt til det unike produkt. Det er et symbol på ønsket om å skille seg ut og drive innovasjon i bransjen. Dynamik er ikke bare en historie om suksess, men også en inspirasjon for alle som drømmer om å forandre spillereglene og skape noe eksepsjonelt. Reisen understreker viktigheten av å identifisere behov, stole på ens visjon og aldri slutte å strebe etter perfeksjon. Med Dynamik har de ikke bare endret spillereglene, men skapt et helt nytt spill.

Søkeresultater

bottom of page