top of page
kontor_pc.jpg

Simplifies finance, amplifies life

Få full oversikt dine investeringer med automatisert bokføring

Effektiviser bokføring av aksjer, fond og utbytte

Å føre regnskap for investerings- og holdingselskaper kan være både komplekst og tidkrevende. Med Dynamik kan du redusere tiden du bruker på regnskapet betydelig. Vår plattform sikrer nøyaktig og effektiv registrering og håndtering av kjøp/salg av aksjer, fond, konvertible lån, utbytter og lignende. Med sømløs integrasjon mellom Dynamik og ditt regnskap vil du spare tid, redusere feil og få full kontroll.

Dynamik kan tilby deg

Full oversikt

Dynamik gir deg full oversikt over alle dine investeringer på tvers av ulike leverandører.

Forbedret beslutnings-grunnlage

Dynamik gir deg innsyn i din portefølje, risiko, likviditet og regnskap, slik at du kan ta de riktige beslutningene.

Redusert timeforbruk

Høy grad av digitalisering og automatisering sparer kostnader og tid.

Allokering og risiko

Dynamik bokfører effektivt dine verdipapirer, og sikrer riktig regnskaps- og skattebehandling.

Simplifies finance

Integrasjon mot ditt regnskap

Integrasjon mot ditt regnskap

Med bare noen få tastetrykk setter du opp integrasjon mot ditt regnskap. Når det er gjort vil bilag for kjøp/salg av aksjer sendes fra Dynamik sendes til økonomisystemet. Du får også tilgang til ditt verdijusterte regnskap i Dynamik. 

Filutveksling

Filutveksling

Få alle dine transaksjoner enkelt inn i Dynamik, slik at du effektivt kan registrere dine kjøp og salg av aksjer og fond. Ved hjelp av FIFO-prinsippet vil Dynamik beregne tap og gevinst på dine investeringer.

Vi gleder oss til å høre fra deg

Ta kontakt med oss, uansett om du ønsker mer informasjon om våre produkter eller trenger hjelp fra en av våre faglig dyktige ansatte. Vi hjelper deg gjerne!

Full oversikt med din mobil
Samarbeidspartner Unimicro
Integrasjon mot PowerofficeGo

Sømløs integrering

Økomonisystemet ditt kan enkelt kobles mot Dynamik, slik at du til en hver tid har et oppdatert regnskap. Du kan overføre ferdig konterte bilag, med transaksjoner for kjøp og salg av aksjer og fond, og realiserte gevinster og tap. Full oversikt over alle dine investeringer - helt enkelt!

2018

Vi forenkler innlevering av skattemelding, og har vært brukt i årsoppgjør siden 2018.

500 000

Vi har overført over en halv million transaksjoner fra Dynamik til regnskapet.

250

Over 250 kunder bruker Dynamik for enkelt å få oversikt over alle sine investeringer.

75 000

Vi har bidratt med over 75 000 timer som har blitt frigjort for våre kunder.

Nordnet
Samarbeidspartner Statement
Sparebank1 SMN

Våre samarbeidspartnere

Dynamik

fra 6000kr/year

Ta i bruk vårt verktøy for registering av dine finansielle transaksjoner, med ulike priser basert på antall sluttsedler.

View 

700kr/mo

Dette er vår rapporteringsmodul, en full fleksibel rapporteringsløsning hvor du bygger opp rapportene akkurat slik du selv ønsker.

Prismodell

Tar du i bruk Dynamik vil du frigjøre tid. Dynamik er et 100% skybasert fintech verktøy som kobler sammen regnskap, skatt og porteføljerappotering.

Dynamik View - Få full oversikt

Dynamik View - Få full oversikt

Med mobilvisningen kan også du som investor få oversikt over porteføljen, risiko, likviditet og regnskap. Alle dine investeringer, på tvers av tilbydere, er inkludert.

Oversiktlig dashboard

Oversiktlig dashboard

Dashbordet gir deg raskt full oversikt over dine investeringer på tvers av ulike tilbydere. Med denne totale oversikten vil du enklere kunne ta de riktige beslutningene.

bottom of page