top of page
Book demo
background 2.png

Om

Dynamik-eventyret startet i 2018, som en idé om et verktøy til hjelp med bokføring og kontroll over finansielle instrumenter.

Etter  mange års erfaring som regnskapsførere så vi behovet for et verktøy som kunne hjelpe med å holde kontroll over finansiell portefølje. Vi hadde opplevd at mange selskaper brukte Excel eller varianter av reskontro i regnskapssystemet for å registrere og holde oversikt. Ulempen med Excel er at formler og linjer raskt kan slettes. Ulempen i regnskapssystemene er at disse egentlig ikke er bygget for håndtering av finansielle instrumenter.

 

Vi er fire gründere som startet opp Dynamik basert på en idé om en egen programvare som skulle binde sammen informasjonsflyt fra megler til regnskapet. Vi er alle økonomer med lang erfaring fra regnskapsbransjen, og kjenner behovet for et solid og godt system for håndtering av finansielle transaksjoner. Vi presenterte idéen for et knippe investorer, og fikk fra dag en med oss flere av investorene som pilotfirmaer og aksjonærer i Dynamik.

Med kapital fra investorene og støtte fra Innovasjon Norge satte vi i gang utviklingen.

Kombinasjonen av løpende regnskapsførsel og utvikling av Dynamik, har vært en av våre suksessfaktorer. Regnskap og IT sitter tett på hverandre, og utviklingen får umiddelbar tilbakemelding på forbedringer både på regnskap og rapportering.

Hvem er Dynamik?

I dag har organisasjonen vokst til et miljø med både økonomer og teknologer. Vi er et kruttsterkt team med spisskompetanse på alle deler av produktet vi lager, og vi er klare til å innta markedet med et robust system som er gjennomprøvd i flere årsoppgjør.

Vår visjon

Øke kundenes verdijusterte avkastning

Ansvarlig

Nytenkende

Integritet

Offensiv

Lagspiller

Kundefokusert

Teamet

Vibeke Thorsen

CEO

+47 909 33 022

Sveinung Øie

Business developer/certified public accountant

+47 952 03 419

Ole Jørgen Haavelmoen

Key Account Manager / Marketing Manager

+47 940 09 548

Werner Bjørk

CEO / Statsautorisert Regnskapsfører

+47 992 38 337

Dag Vilmar Tveit

Senior Systemutvikler

Tommy Koløy

Systemutvikler

Maxim Balaganskiy

Senior Systemutvikler

Henry Røthing

COO / Statsautorisert Regnskapsfører

+47 920 45 457

John Erik Svendsen

Regnskapsfører

+47 415 14 334

Kristin Hagerup

Statsautorisert Regnskapsfører

+47 959 27 378

Luma Safiyeh

Regnskapsfører

Hvorfor navnet Dynamik – og hvorfor med kun en K?

Navnet Dynamik spiller på at vi tilbyr et verktøy som endrer samspillet mellom investor, megler og regnskapskontor, ved at regnskapsfører tar en mye tidligere og mer deltakende rolle i prosessen.

En liten definisjon: Med dynamisk prosess menes at aktører påvirker andre, og utvikler sin forståelse i løpet av arbeidet. Ny erkjennelse kan gi grunnlag for omdefinering av premisser i et arbeid. I en slik tilnærming vil dialogen, relasjonene og det å komme til enighet gjennom felles økt forståelse stå sentralt.

At Dynamik skrives med en k er rett og slett fordi vi likte det. Navnet med sin unikhet har vokst seg stort på oss, et unikt navn passer til et unikt produkt. 

bottom of page